Chính sách bảo mật

Tại mobiapp.bet, có sẵn tại https://mobiapp.bet, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là quyền riêng tư của khách truy cập. Chính sách quyền riêng tư này mô tả các loại thông tin được mobiapp.bet thu thập và ghi lại cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu thông tin của bạn.

Cơ sở pháp lý của MobiApp để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này phụ thuộc vào Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập thông tin:

MobiApp sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các chính sách của chúng tôi.

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có một số quyền bảo vệ dữ liệu. Nếu bạn muốn biết thông tin về những thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

mobiapp.bet tuân theo quy trình tiêu chuẩn để sử dụng tệp nhật ký. Những cookie này ghi nhật ký khách truy cập khi họ truy cập trang web. Tất cả các công ty lưu trữ làm điều này và là một phần của phân tích dịch vụ lưu trữ. Thông tin được thu thập bởi các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), dấu ngày và giờ, trang giới thiệu/thoát và có thể là số lần nhấp. Dữ liệu này không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể được nhận dạng cá nhân. Mục đích của việc sử dụng thông tin này là để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi cách người dùng di chuyển xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học.

Google DoubleClick DART Cookies

Google là một trong những nhà cung cấp bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Nó cũng sử dụng cookie, được gọi là DART, để phân phát quảng cáo cho khách truy cập trang web của chúng tôi dựa trên lượt truy cập của họ vào www.website.com và các trang web khác trên Internet. Tuy nhiên, khách truy cập có thể từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập Chính sách bảo mật của Google Ads và Mạng nội dung tại địa chỉ sau - https://policies.google.com/technologies/ads.

Đối tác quảng cáo của chúng tôi

Một số nhà quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và bọ web. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi được liệt kê dưới đây. Mỗi đối tác quảng cáo của chúng tôi đều có Chính sách bảo mật dữ liệu người dùng của riêng mình. Để dễ truy cập, chúng tôi cung cấp các siêu liên kết đến chính sách quyền riêng tư của họ bên dưới.

Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Chính sách bảo mật

Bạn có thể tham khảo danh sách này để tìm chính sách bảo mật cho từng đối tác quảng cáo của mobiapp.bet.

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng các công nghệ như cookie, jаvascript hoặc Web Beacon được sử dụng trong các quảng cáo tương ứng và các liên kết xuất hiện trên mobiapp.bet được gửi trực tiếp đến trình duyệt của người dùng. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Những công nghệ này được sử dụng để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của họ và/hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên các trang web mà bạn truy cập.

Xin lưu ý rằng mobiapp.bet không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này, được các nhà quảng cáo bên thứ ba sử dụng.

Chính sách bảo mật của bên thứ ba

Chính sách bảo mật của mobiapp.bet không áp dụng cho các nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba này để biết thêm chi tiết. Nó có thể bao gồm các thông lệ và hướng dẫn của họ về cách từ chối một số tùy chọn nhất định.

Bạn có thể tắt cookie bằng các tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình. Bạn có thể tìm thêm thông tin về quản lý cookie trong các trình duyệt web cụ thể trên các trang web tương ứng của trình duyệt.

Thông tin cho trẻ em

Một trong những ưu tiên khác của chúng tôi là đảm bảo việc bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ quan sát, tham gia và/hoặc giám sát và hướng dẫn các hoạt động trực tuyến của họ.

mobiapp.bet không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nghĩ rằng con bạn đã cung cấp thông tin như vậy trên trang web của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi ngay lập tức.

Chính sách bảo mật chỉ trực tuyến

Chính sách bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị đối với khách truy cập trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin họ đã chia sẻ và/hoặc thu thập trên mobiapp.bet. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc thông qua các kênh khác ngoài trang web này.

Hiệp định

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.