DMCA

MobiApp.bet tuân thủ 17 U.S.C. § 512 và Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ("DMCA"). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm bản quyền và thực hiện hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ("DMCA") và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên MobiApp.bet hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được tìm thấy thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xóa tài liệu đó, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản có chứa thông tin, được liệt kê trong phần tiếp theo. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai thông tin được đăng trên trang web của chúng tôi và vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư để được tư vấn pháp lý về vấn đề này.

Một tin nhắn từ email chính thức của ứng dụng có bản quyền là đủ. Tuy nhiên, nếu chúng tôi xác định rằng đây không phải là trường hợp, các yếu tố sau phải được đưa vào khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

  1. Cung cấp bằng chứng cho thấy bạn được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  2. Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn cũng phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
  3. Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm, bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm mà theo đó tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của MobiApp.bet.
  4. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  5. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  6. Phải được ký bởi người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Gửi thông báo vi phạm qua email đến [email protected]

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các thủ tục cần thiết sẽ được thực hiện ngay khi nhận được thông báo liên quan từ bạn.

Vui lòng cho phép tối đa 10 ngày làm việc để chúng tôi trả lời email của bạn.

e-mail: [email protected]mobiapp.bet